Điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng này chính là những quy định về các điều kiện liên quan đến việc sử dụng tất cả những dịch vụ được cung cấp dưới tên Camngot.vn với tất cả các khách hàng sử dụng dịch vụ.

Điều 1: Đồng ý với các điều khoản sử dụng

Người sử dụng sẽ phải đồng ý với các điều khoản và điều kiện được nêu lên ở thông báo pháp lý này khi sử dụng dịch vụ. Nếu sự đồng ý của người sử dụng không có hiệu dụng và có thể hủy bỏ thì bạn sẽ không được phép sử dụng những dịch vụ này.

Với người sử dụng là trẻ vị thành niên, hãy sử dụng dịch vụ khi đã có sự đồng ý của người giám hộ, người đại diện pháp lý như cha mẹ.

Người sử dụng thực hiện việc sử dụng dịch vụ đã được coi là hoàn oàn đồng ý với điều khoản sử dụng này. Từ thời điểm đồng ý, điều khoản sử dụng này sẽ được áp dụng với tất cả người sử dụng.

Điều 2: Bảo mật thông tin

Người sử dụng khi cung cấp thông tin cho chúng tôi liên quan đến chính bản thân người dùng thì phải đảm bảo cung cấp thông tin chính xác, hoàn chỉnh.

Người sử dụng cũng cần quản lý một cách nghiêm ngặt bằng trách nhiệm của chính mình để mật mã đã đăng ký với chúng tôi trong khi sử dụng dịch vụ không bị sử dụng sai mục đích. Công ty chúng tôi sẽ xem tất cả hành vi được diễn ra khi sử dụng mật khẩu đã đăng ký của người sử dụng là hành vi của chính bạn.

Điều 3: Những điều nghiêm cấm

Người sử dụng khi sử dụng dịch vụ, không được phép gây ra những hành vi dưới đây:

– Những hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm phán quyết của tòa án, hoặc những hành vi vi phạm đến vấn đề hành chính có hiệu lực trong khuôn khổ pháp lý.

– Những hành vi gây tổn hại đến thuần phong mỹ tục hoặc trật tự công cộng (viết bài, đăng bài, công khai thông tin, gửi thông tin gây ra sự phiền nhiễu khó chịu cho người khác…)

– Những hành vi xâm phạm đến quyền lợi của công ty chúng hoặc quyền lợi của bên thứ (bao gồm quyền sở hữu trí tuệ, quyền tác giả, quyền thương hiệu và quyền sáng chế, quyền chân dung, quyền danh dự, quyền riêng tư…)

– Những hành vi loan truyền thông tin giả dối, hoặc giả danh bên thứ 3, giả danh là công ty chúng tôi.

– Những hành vi sử dụng dịch vụ của Camngot Review vì mục đích kinh doanh chuộc lợi mà không được sự cho phép.

– Những hành vi công khai thu thập thông tin lịch sử sử dụng dịch vụ, thông tin cá nhân của bên thứ 3 mà không được cho phép.

– Những hành vi gây tổn hại đến việc sử dụng dịch vụ này của những người sử dụng khác.

– Những hành vi hỗ trợ những hành vi cấm trong những điều khoản ở trên.

– Những hành vi mà công ty chúng tôi phán đoán là không thích hợp.

Điều 4: Sử dụng nội dung

Trong điều khoản này, “Nội dung” bao gồm có văn, âm nhạc, hình ảnh, video, program, code hoặc những thông tin khác. “Nội dung công khai” là nội dung đăng bài mà những người sử dụng có thể xem hoặc truy cập được. Người sử dụng chuyển nhượng cho công ty chúng tôi bản quyền liên quan đến nội dung đăng bài công khai. Chúng tôi có thể sử dụng thoải mái và thay đổi không trong thời hạn quy định.

Điều 5: Bồi thường với công ty chúng tôi

Trong quá trình sử dụng dịch vụ, người sử dụng vi phạm với điều khoản này hoặc pháp lệnh, khiến chông ty chúng tôi phải chịu chi phí, tốn thất một cách gián tiếp, thì người sử dụng phải tiến hành bồi thường đối với yêu cầu của công ty chúng tôi.

Điều 6: Việc cung cấp, không bảo đảm, thay đổi, ngừng dịch vụ

Khi dùng dịch vụ của chúng tôi, người sử dụng trang bị những máy tính cá nhân cần thiết, điện thoại di động, phương tiện giao tiếp bằng trách nhiệm và chi phí của người dùng.

Công ty chúng tôi có thể giới hạn dịch vụ mà chúng tôi cung cấp là những khách hàng đã đạt đủ điều kiện thiết như giấy tờ xác nhận bản thân, tuổi tác, có đăng ký làm hội viên hay không… Tài khoản của dịch vụ hoàn toàn thuộc về khách hàng. Tất cả quyền sử dụng của khách hàng sẽ không được chuyển nhượng, cho mượn hoặc thừa kế.

Chúng tôi không đảm bảo là sẽ không có thiếu sót về mặt pháp luật có trong dịch vụ này. Đơn vị cũng không có nghĩa vụ cung cấp dịch vụ đã loại bỏ tất cả các sự thiếu sót. Tuy nhiên, hợp đồng giữa người sử dụng và công ty về dịch vụ này được cung cấp có phí, trong trường hợp trở thành hợp đồng người tiêu dùng sẽ miễn giảm trách nhiệm bồi thường thiệt hại đến từ sự thiếu khuyết của dịch vụ này.

Điều 7: Miễn giảm trách nhiệm của công ty

Công ty chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào gây ra với người sử dụng khi trải nghiệm dịch vụ này. Tuy nhiên, trong trường hợp hợp đồng liên quan giữa công ty chúng tôi và người sử dụng là hợp đồng người tiêu dùng, thì quy định miễn giảm này sẽ không có hiệu lực.

Dù trong tình huống có quy định ở điều khoản trên, công ty chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về tổn hại được sinh ra từ hành vi bất hợp pháp hoặc hành vi không thực thi nhiệm vụ của người sử dụng.

Điều 8: Về việc dừng sử dụng

Đối với những người dùng đã đăng ký làm thành viên, quý vị có thể rời khỏi dịch vụ qua một số quy trình nhất định. Trong trường hợp này, các thông tin liên quan đến người sử dụng mà công ty đang sở hữu sẽ được xử lý theo chính sách bảo mật.

Điều 9: Phương thức liên lạc và thông báo

Việc thông báo và liên hệ với người sử dụng sẽ được tiến hành bằng phương pháp mà công ty chúng tôi phán đoán là thích hợp. Quý vị có thể sử dụng phương pháp gửi tin thông qua màn hình trên website.

Điều 10: Quan hệ với điều khoản sử dụng cá biệt

Trong trường hợp có đăng tải bằng tên là “Điều khoản sử dụng”, người sử dụng phải sử dụng dịch vụ này và tuân theo những điều khoản cá biệt.

Trong trường hợp nội dung điều khoản sử dụng cá biệt và điều khoản có điểm khác biệt, chỉ áp dụng ưu tiên tuân thủ theo nội dung các điều khoản cá biệt trong những điểm khác biệt.

Điều 11: Về thay đổi các điều khoản

Trong trường hợp công ty chúng tôi phán đoán là cần thiết, bất kể lúc nào chúng tôi cũng có thể thay đổi Điều Khoản Sử Dụng hoặc Điều Khoản Sử dụng Cá Biệt này mà không cần thông báo đối với người sử dụng. Sau khi thay đổi, các điều khoản có hiệu lực từ thời điểm thay đổi được đăng vào địa điểm tương ứng trên trang web.

Người sử dụng bằng cách tiếp tục sử dụng dịch vụ này sau khi điều khoản được thay đổi được coi là đã có sự đồng ý một cách có hiệu lực với những quy định sử dụng.