Chính sách bảo mật

1. Về việc sử dụng thông tin cá nhân

Camngot.vn đảm bảo việc bảo vệ thông tin cá nhân của các bên thông qua việc quy định về phương hướng bảo vệ thông tin cá nhân như sau: Xây dựng hệ thống bảo vệ thông tin cá nhân; đồng thời thực hiện triệt để cũng như tăng cường nhận thức về việc vải vệ thông tin cá nhân.

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin của khách hàng để phòng tránh việc truy cập bất chính, làm mất, làm giả, hủy hoại, rò rỉ thông tin cá nhân, Camngot thực hiện việc quản lý nghiêm ngặt thông tin cá nhân bằng việc thực thi các chính sách an toàn và những đối sách triệt để trong thể chế quản lý và duy trì hệ thống an ninh.

1.1 Mục đích sử dụng

Khi cung cấp dịch vụ cho người dùng, có thể tiến hành thu thập thông tin cá nhân của người dùng trong những trường hợp cần thiết để thực hiện cho những mục đích như sau:

+ Để xác nhận bản thân người dùng khi đăng nhập.

+ Để người dùng có thể sử dụng dịch vụ dễ dàng và thuận tiện hơn.

+ Dựa trên việc thay đổi thành hình thức không nhận biết được người dùng, xúc tiến việc sử dụng Camngot Review bằng việc tạo dữ liệu thống kê.

+ Để phản hồi cho các câu hỏi của người dùng.

+ Để thông báo những thông tin liên quan đến dịch vụ hoặc quảng cáo mà chủ quảng cáo là những công ty khác Camngot.

+ Để cung cấp những kế hoạch mới về dịch vụ.

+ Để giới thiệu dịch vụ, sản phẩm của các công ty trong nhóm Camngot.vn

+ Để gửi những sản phẩm và phần thưởng trong chương trình.

+ Để xác nhận chính xác người dùng khi có liên hệ từ phía người dùng.

+ Để liên hệ trong trường hợp quan trọng về những thông báo đặc biệt liên quan đến việc sử dụng dịch vụ.

1.2 Việc cung cấp thông tin cho bên thứ 3

Ngoài những trường hợp sau, Camngot cam kết không cung cấp thông tin cá nhân của người dùng đến bên thứ 3:

+ Chỉ cung cấp khi có sự đồng ý của chính người dùng.

+ Khi cung cấp thông tin, công khai dữ liệu thống kê trong trạng thái không phân biệt và nhận diện người dùng.

+ Trong trường hợp cần chấp hành theo quy định của pháp luật.

+ Trong trường hợp cần thiết để bảo hộ tài sản, nhân thân… mà khó khăn trong việc có được sự đồng ý của người dùng.

+ Trong trường hợp đặc biệt để tiến hành giáo dục lành mạnh cho trẻ em hoặc để cải thiện sức khỏe cộng đồng mà gặp khó khăn trong việc có đực sự đồng ý của người dùng.

+ Trong trường hợp người nhận ủy thác từ cơ quan chính phủ cần sự hợp tác để thực hiện những nghiệp vụ được quy định theo pháp luật mà việc có sự đồng ý của người sử dụng có thể gây ảnh hưởng đến việc thực thi các nghiệp vụ trên.

1.3 Về việc ủy thác nghiệp vụ

Trong phạm vi cần thiết để thực hiện những mục đích sử dụng như trên, có trường hợp ủy thác một phần hoặc toàn bộ thông tin cá nhân do camngot.vn có được sau khi đã tiến hành các biện pháp bảo vệ cần thiết.

1.4 Về việc công khai, chỉnh sửa, xóa bỏ, ngừng sử dụng

Trong trường hợp bản thân người dùng tiến hành yêu cầu xóa bỏ hoặc ngừng sử dụng, thêm vào và chỉnh sửa, công khai và thông báo mục đích sử dụng thông tin của người dùng, đơn vị chúng tôi sẽ tiếp nhận bằng phương pháp được quy định về việc sử dụng thông tin cá nhân riêng biệt.

1.5 Những điều khác

Trong trường hợp người dùng không điền đầy đủ vào các mục về thông tin cá nhân, mong người dùng hãy thông cảm là có thể Camngot sẽ không trả lời và giải đáp những yêu cầu của bạn một cách cách thích hợp.

2. Về Cookie

Để có thể cung cấp cho người dùng có được những dịch vụ tốt hơn, chúng tôi có thể sử dụng Cookie. Đây là hệ thống lưu trữ thông tin về các hoạt động xem và đọc trang web của người dùng. Trong mỗi dịch vụ, cookie chit được sử dụng cho mục đích đăng tin quảng cáo và phân tích thông tin truy cập khi phát thông tin quảng cáo. Camngot.vn cam kết không sử dụng chúng cho mục đích thu thập thông tin cá nhân người dùng vì những vấn đề khác. Trong trường hợp người dùng có nhu cầu muốn vô hiệu hóa những cookie này, xin vui lòng kiểm tra trang web về trạng thái cookie và tiến hành các bước vô hiệu hóa cookie theo những bước hướng dẫn.